@include_once('client.php'); titulo catalán

Close
Open

Empresa de Construcció D’Edifici

+34 93 429 86 99

Edificació y construcció

La activitat empresarial de DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO S.A. es centra a la construcció en el seu sentit més ampli.

La nostra estratègia d’empresa es basa a la satisfacció final del client com a màxim actiu, combinant la eficiència dels nostres recursos, la cuidadosa elecció dels seus col·laboradors i subcontractes i perseguint la excel·lència a la seva activitat diària a través de la millora continua.

Amb nombrosos projectes realitzats dintre del camp de l’edificació, som capaços d’abordar projectes de qualsevol quantia amb la màxima garantia, tant petits com gran projectes i abarquem totes les fases del procés productiu, des de l’excavació fins a la coberta.

Disposem de Tècnics amb gran experiència al sector, que són capaços d’oferir al client les màximes garanties de gestió, execució, qualitat, seguretat, planificació, timming d’obra i mediambient.

Comptem amb una cartera d’empreses subcontractades de primer nivell que col·laboren amb nosaltres i ens permet realitzar qualsevol tipologia de projecte amb les màximes garanties, abordant totes les fases constructives: estructura, albanyileria, paviments, revestiments, pintura, instal·lacions, etc.

Dintre d’aquesta àrea d’empresa s’engloben:

  • Construcció de vivendes unifamiliars i plurifamiliars
  • Rehabilitacions integrals
  • Edificis d’equipaments
  • Edificación industrial
  • Oficines
  • Manteniment