@include_once('client.php'); Demolicions

Close
Open

Empresa de demolició Barcelona

+34 93 429 86 99

Demolicions

DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO S.A. disposem de maquinaria i personal especialitzat per a executar tot tipus de demolicions. Planifiquem el procés d’execució al màxim detall per a garantir la satisfacció del client, reduir els plaços d’execució i vetllar per la seguretat de les persones que intervenen en el procés, sempre respectant la Normativa vigent en Prevenció de Riscos Laborals.

El compromís de la nostra organització amb el mediambient és màxim, estudien individualment cada projecte en matèria de gestió de residus i procedim a la separació en origen dels diferents materials per a obtenir els millors resultats.

Som transportistes autoritzats de residus amb codi T-2659
Qué fem?

  • Enderrocs d’edificacions
  • Enderrocs de naus industrials
  • Desmuntatge d’instal·lacions obsoletes.
  • Tall oxiacetil·lènic i desmuntatge d’estructures metàl·liques
  • Demolicions de tot tipus