@include_once('client.php'); Obra Civil

Close
Open

Empresa d’enginyeria civil

+34 93 429 86 99

Obra Civil

Amb una trajectòria de més de 35 anys d’experiència en l’execició d’urbanitzacions, Romero ha estat lligat intrínsecament amb aquest camp de la construcció des de els seus inicis. Durant tot aquest temps hem participat activament en nombrosos projectes que pertanyen al desenvolupament residencial i industrial del nostre país. La branca civil constitueix per a DESMONTES Y CONSTRUCCIONES ROMERO, una de les més importants facetes de la nostra empresa. Disposem de personal humà i tècnic especialitzat para dur a terme qualsevol projecte independentment de la seva envergadura.

Englobem dintre d’aquesta àrea:

  • Urbanitzacions
  • Subbases per a ferms i carreteres
  • Rases per a serveis
  • Pavimentació i asfalts
  • Canalitzacions
  • Instal·lacions (sanejament, il·luminació, reg, …)
  • Senyalització vertical i horitzontal
  • Mobiliari urbà
  • Jardineria